DHBK

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 27.08.2017

14/09/2017 20:54

Ghi chú: Sinh viên đăng ký nhận chứng chỉ tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục từ ngày 18/09 đến 22/09/2017.