DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

26/06/2017

06h30

Lễ ra quân Chiến dịch HSSV ĐHĐN tình nguyện hè năm 2017

- Ban Chỉ đạo Chiến dịch theo QĐ số 1693/QĐ-ĐHĐN ngày 18/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- ĐVTN triệu tập theo Thông tri triệu tập số 05TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 12/6/2017;

- Đại biểu có giấy mời.

Khu đất trống phía trước Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng

Ban Chỉ đạo Chiến dịch

 

08h00 - 09h00

Seminar khoa học cấp khoa: Người báo cáo: Hồ Dương Đông; Topic: "Đề xuất áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong môn học Thiết kế hệ thống sản xuất"

- Lãnh đạo Khoa Quản lý dự án;

- Giảng viên khoa Quản lý dự án và các giảng viên có quan tâm;

- Sinh viên khoa Quản lý dự án có quan tâm;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT

Văn phòng khoa QLDA

Lãnh đạo Khoa QLDA

 

10h00

Họp triển khai biên bản ghi nhớ đã kí kết với đại diện Đại học Illinois, Cơ sở tại Springfield, Hoa Kỳ

- ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Trưởng Ban HTQT; Đại diện lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, ĐBCLGD;

- Trường ĐHBK: Đại diện lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa Môi trường;

- Trường ĐHKT: Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Trường ĐHSP: Đại diện lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Sinh-Môi trường;

- Trường ĐHNN: Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT, Phòng ĐT;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện lãnh đạo; Trưởng Phòng KH&HTQT.

Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Đoàn Quang Vinh

 

14h00

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHĐN năm học 2016 - 2017

- Đoàn Kiểm tra Thành Đoàn Đà Nẵng;

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN;

- Mời: Đ/c Nguyễn Đức Tiến – ĐUV phụ trách thanh niên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban CTHSSV ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Đoàn Kiểm tra

 

14h00

Họp đoàn tham quan Trung Quốc

CBVC được cử đi hoặc đăng ký tham quan Trung Quốc hè 2017.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

15h30

Họp đoàn tham quan Hàn Quốc

CBVC được cử đi hoặc đăng ký tham quan Hàn Quốc hè 2017.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

Thứ 3

27/06/2017

08h00

Họp Hội đồng thẩm định Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Theo QĐ số 2041/QĐ-ĐHĐN ngày 19/6/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

08h00 - 11h00

Tiếp viên chức trường ĐHBK

Viên chức có nhu cầu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

x

08h30

Tiếp PGS. Stéphane Lavirotte, Đại học Nice Sophia Antipolis, Pháp

ĐHĐN: Ban HTQT.

Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

09h30

PGS. Stéphane Lavirotte, Đại học Nice Sophia Antipolis, Pháp thảo luận với nhóm IOTIA về chủ đề "Service IOT and Connected Objects"

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Trường ĐHBK: TS. Nguyễn Thị Anh Thư – Trung tâm xuất sắc;

- Nhóm IOTIA;

- Các cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

14h00

Họp triển khai công tác lắp đặt thiết bị và cài đặt phần mềm quản lý thư viện thuộc Dự án đầu tư và nâng cấp hệ thống thư viện của Trung tâm TTHL và các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Lãnh đạo Ban CSVC, Chánh VP, Tổ trưởng Tổ QTM;

- Trung tâm TTHL: Giám đốc và CB có liên quan;

- Các CSGDĐH thành viên: CB phụ trách thư viện, CB phụ trách Tổ quản trị mạng;

- Đại diện đơn vị cung cấp thiết bị và phần mềm.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng

 

Sáng

Buổi tập trung thi năng khiếu – Tuyển sinh đại học chính quy 2017

CB Coi thi, CB Chấm thi được điều động.

Các Trường: ĐHBK, ĐHSP

Hội đồng Tuyển sinh

 

Thứ 4

28/06/2017

08h00

Họp BCH Đảng ủy trường

Như bên

Phòng họp khu A

Bí thư ĐU Trường

x

08h30

Họp bàn về tổ chức Diễn đàn sinh viên ĐHĐN với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; đại diện lãnh đạo: Ban CTHSSV, Ban KHCN&MT; Bí thư, Phó Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội SV;

- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV; Bí thư Đoàn TN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

08h30

Buổi phỏng vấn tuyển dụng của Công ty Nikkiso, Nhật Bản

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Các bạn sinh viên đã tham gia ngày hội việc làm của Nikkiso tổ chức tại Trường ĐHBK – ĐHĐN vào ngày 13/4/2017.

Phòng 8013 và 8014 Khu B 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

Cả ngày

Thi năng khiếu – Tuyển sinh đại học chính quy 2017

CB Coi thi, CB Chấm thi được điều động.

Các Trường: ĐHBK, ĐHSP

Hội đồng Tuyển sinh

 

Thứ 5

29/06/2017

Cả ngày

Thi năng khiếu – Tuyển sinh đại học chính quy 2017

CB Coi thi, CB Chấm thi được điều động.

Trường ĐHSP

Hội đồng Tuyển sinh

 

Thứ 6

30/06/2017

08h00

Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc tại Trường Đại học Bách khoa (ngày 29, 30/6/2017)

- Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 809/QĐ-TTCP ngày 12/4/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ;

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng (hoặc Phó Phòng phụ trách) các Phòng.

Phòng khách khu A

Trưởng đoàn Thanh tra Chính phủ

 

08h00

Thăm các đơn vị thực hiện chiến dịch HSSV ĐHĐN tình nguyện hè năm 2017

Ban Chỉ đạo Chiến dịch theo QĐ số 1693/QĐ-ĐHĐN ngày 18/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Ban Chỉ đạo Chiến dịch

 

Thứ 7

01/07/2017

      

Chủ nhật

02/07/2017