DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

17/12/2018

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Thanh tra Pháp chế về kế hoạch chiển lược và các hoạt động, công tác của đơn vị

- Ban Giám hiêu;Trưởng các Phòng: TCHC, KT&ĐBCL;

- Toàn thể CBVC của đơn vị

VP Phòng TTPC

Hiệu trưởng

 

08h30-16h30

Chương trình tập huấn Certified Facilitator Training (CFT) của Dự án “Thúc đẩy Hợp tác Trường Đại học - Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ” (BUILD-IT)

- Tổ tập huấn CFT của Trường ĐHBK;

- Giảng viên tham dự tập huấn theo Quyết định của Trường ĐHBK;

- Giảng viên tham dự tập huấn từ các trường Đại học ở Việt Nam.

Phòng DLS

Tổ tập huấn CFT DUT

 

09h30

Làm việc với Đại học Công nghệ Sydney (UTS) về việc thiết lập Trung tâm nghiên cứu chung về công nghệ và đổi mới sáng tạo (Joint Technology and Innovation Research Center - JTIRC) tại trường

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng, PHT PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh;

- Lãnh đạo phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế;

- Lãnh đạo các khoa: Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử Viễn Thông, Cơ khí, Khoa học Công nghệ tiên tiến;

- Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

09h30-10h15

Tiếp và làm việc với tập đoàn Universal Alloy Corp. Europe & Asia về kế hoạch tuyển dụng

- Phó Hiệu Trưởng – PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu;

- Giám đốc Trung tâm HTSV&QHDN;

- Lãnh đạo tập đoàn Universal Alloy Corp. Europe & Asia

Phòng khách A

Phó Hiệu Trưởng PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu

 

10h30

Lãnh đạo Nhà trường tiếp và làm việc với GS. NAKAMURA Fumihiko, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Yokohama - YNU (Nhật bản)

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng, PHT TS. Phan Minh Đức;

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT.

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

14h00

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng HT

Hiệu trưởng

 

17h30-19h00

Tập huấn công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên khóa 2018

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên;

- Chuyên viên phụ trách công tác đánh giá kết quả rèn luyện;

- Ban cán sự các lớp khóa 2018 (Lớp trưởng, lớp phó, Bí thư).

Hội trường F

Phòng Công tác sinh viên

 

Thứ 3

18/12/2018

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Tổ chức Hành chính về kế hoạch chiển lược và các hoạt động, công tác của đơn vị

- Ban Giám hiêu;

- Trưởng Phòng KT&ĐBCL;

- Toàn thể CBVC của đơn vị

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

08h00-16h30

Chương trình tập huấn Certified Facilitator Training (CFT) của Dự án “Thúc đẩy Hợp tác Trường Đại học - Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ” (BUILD-IT)

- Tổ tập huấn CFT của Trường ĐHBK;

- Giảng viên tham dự tập huấn theo Quyết định của Trường ĐHBK;

- Giảng viên tham dự tập huấn từ các trường Đại học ở Việt Nam.

Phòng DLS

Tổ tập huấn CFT DUT

 

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Đào tạo về kế hoạch chiển lược và các hoạt động, công tác của đơn vị

- Ban Giám hiêu;

- Trưởng các Phòng: TCHC, KT&ĐBCL;

- Toàn thể CBVC của đơn vị

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

15h30

Ban Văn thể tổng kết hoạt động phong trào năm 2018 và lập kế hoạch hoạt động năm 2019

Ban văn thể.

Văn phòng Công đoàn

Trưởng Ban văn thể

 

Thứ 4

19/12/2018

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Kế hoạch Tài chính về kế hoạch chiển lược và các hoạt động, công tác của đơn vị

- Ban Giám hiêu;

- Trường các Phòng: TCHC, KT&ĐBCL;

- Toàn thể CBVC của đơn vị

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

08h00

Thực hiện công tác kiểm tra Quý 4 tại Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa

Theo Quyết định số 928-QĐ/ĐU và 141-QĐ/UBKTĐU ngày 05/12/2018.

Phòng khách; khu A

Tổ trưởng Tổ kiểm tra

 

08h00-16h30

Chương trình tập huấn Certified Facilitator Training (CFT) của Dự án “Thúc đẩy Hợp tác Trường Đại học - Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ” (BUILD-IT)

- Tổ tập huấn CFT của Trường ĐHBK;

- Giảng viên tham dự tập huấn theo Quyết định của Trường ĐHBK;

- Giảng viên tham dự tập huấn từ các trường Đại học ở Việt Nam.

Phòng DLS

Tổ tập huấn CFT DUT

 

14h00

Họp triển khai công tác quản lý, kiểm kê tài sản và xây dựng kế hoạch; đầu tư, sửa chữa năm 2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo phụ trách CSVC; Lãnh đạo Phòng CSVC, Phòng KHTC; Chuyên viên phụ trách quản lý công sản.;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt – Anh: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Phòng TCHC, Phòng KHTC; Chuyên viên phụ trách quản lý công sản.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

14h00-16h30

Tiếp Sinh viên, học viên Trường ĐHBK

Sinh viên, học viên có nhu cầu

Phòng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Hiếu

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

15h00

- Họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất khép kín sản phẩm từ nhựa, mã số: T2018-02-28, chủ nhiệm: KS. Võ Như Tùng

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Cán bộ giảng viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông

Chủ tịch Hội đồng

 

15h30

Công tác chuẩn bị cho việc thành lập CLB Nữ giảng viên Bách khoa

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Ban Nữ công trường;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trường PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

 

16h00

Lễ trao học bổng của Công ty Jesco Asia, Nhật Bản cho sinh viên ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Trưởng các Ban: HTQT, CTHSSV;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHSPKT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Phòng CTSV;

- Các sinh viên được nhận học bổng.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

Thứ 5

20/12/2018

07h45

Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020 quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và Hội nghị tập huấn công tác công đoàn

- Theo Công văn số 137/CĐĐHĐN-VP ngày 10/12/2018 của Công đoàn ĐHĐN;

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng;

- ĐHBK: Theo Công văn số 19/CV-TVCĐ ngày 12/12/2018 của Công đoàn Trường ĐHBK;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

09h00

Tổ chức gặp mặt Cựu Chiến binh, sĩ quan dự bị, bộ đội phục viên, xuất ngũ, cán bộ quân đội chuyển ngành,… nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân đội Nhân dân

Cựu Chiến binh, sĩ quan dự bị, bộ đội phục viên, xuất ngũ, cán bộ quân đội chuyển ngành

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

09h30

Tiếp và làm việc với Trưởng đại diện văn phòng công ty ASTI R&D tại Đà Nẵng về các khả năng hợp tác với Nhà trường

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT;

- Lãnh đạo và các thành viên đến từ công ty ASTI R&D tại Đà Nẵng.

Phòng S02.01, Tòa nhà Đa năng

Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT

 

10h00-11h00

Họp liên tịch giữa Thường Trực Đoàn Trường và Bí thư các Liên Chi Đoàn

- Thường trực Đoàn Trường: Bí thư, Phó Bí thư;

- Bí thư Liên Chi Đoàn.

Phòng họp khu A

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

13h30-14h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Điện bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 1)

- BTV Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

Phòng khách khu A

Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng

 

14h00-14h30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Điện bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường, Khoa mở rộng

- Đảng ủy, ;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Lãnh đạo, Chi ủy Khoa Điện;

- Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa Điện.

Phòng khách khu A

Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng

 

14h30-15h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Điện bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 2)

- BTV Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

Phòng khách khu A

Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng

 

15h00-16h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Điện bước 4: Lấy ý kiến đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm

Toàn thể cán bộ viên chức của Khoa (kể cả các viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Trường ĐHBK, Cơ quan ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại Khoa).

VP Khoa Điện

Hiệu trưởng

 

15h00-17h00

Họp Hội đồng trường năm học 2018-2019

Tất cả thành viên Hội đồng Trường trường ĐHBK.

Phòng khách khu A

Chủ tịch Hội đồng trường

 

17h00-17h30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Điện bước 5.1: Thảo luận và nhận xét, đánh giá về nhân sự đề nghị được bổ nhiệm

- Các đồng chí trong Đảng ủy Trường ĐHBK

Phòng khách khu A

Bí thư Đảng ủy Trường

 

17h30-18h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Điện bước 5.2: Thảo luận và biểu quyết nhân sự của Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường

- BTV Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng khách khu A

Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng

 

Thứ 6

21/12/2018

07h00-10h30

Họp giao ban công tác trường tháng 11

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng, Phó các Khoa, Phòng;

- Giám đốc Trung tâm Học liệu &TT; Giám đốc các trung tâm, Viện; Tổ trưởng Tổ CNTT; Trưởng Bộ môn NN chuyên ngành.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

VP Công đoàn Phòng 302 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

08h00

Họp Hội đồng thẩm định đề án mở ngành Đại số và lý thuyết số trình độ Tiến sĩ

Theo QĐ số 4318/QĐ-ĐH ĐN ngày 11/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

10h30-11h30

Họp công khai tài sản của Ban Giám hiệu, Kế toán Trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội CCB;

- Kế toán trưởng;

- Trưởng, Phó các Khoa, Phòng;

- Giám đốc Trung tâm Học liệu &TT; Giám đốc các trung tâm, Viện; Tổ trưởng Tổ CNTT; Trưởng các Bộ môn ;Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

13h30

Họp góp ý Quy chế học bổng cho sinh viên chính quy

- Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu;

- Lãnh đạo Phòng CTSV, Bí thư Đoàn TN;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng: ĐT, KHTC, TTPC;

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

14h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;

- Mời: Đ/c Phan Bảo An, Phó trưởng ban phụ trách Ban TCCB ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

14h00

Ký MOU giữa khoa CNTT và Công ty CO-WELL Asia

- Lãnh đạo khoa CNTT;

- Lãnh đạo Công ty CO-WELL Asia.

Phòng khách khu A

Khoa Công nghệ Thông tin

 

16h00

Hội nghị Đánh giá phân loại Công chức năm 2018 của Ban Giám đốc ĐHĐN

- ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc: Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN; Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc; Trưởng các Khoa trực thuộc;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

 

16h30

Hội nghị Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Ban Giám đốc ĐHĐN

- ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban chức năng; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc; Trưởng các Khoa trực thuộc và Kế toán trưởng ĐHĐN.;

- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

 

Thứ 7

22/12/2018

      

Chủ nhật

23/12/2018

07h30-11h00

Cuộc thi “English Contest 2018”

- BCH Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên;

- Các sinh đăng ký từ các LCĐ;

- Các Sinh viên quan tâm.

Tầng 4 - Trung Tâm Học Liệu và Truyền Thông

Đoàn Thanh niên

 

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

17/12/2018

08h00

Seminar “Một vài vấn đề cần lưu ý khi xây dựng đề cương chi tiết môn học chương trình đào tạo CLC ngành Kỹ thuật Nhiệt”. Người báo cáo: TS.Thái Ngọc Sơn

- Lãnh đạo Khoa CN Nhiệt-Điện lạnh;

- Cán bộ và Sinh viên khoa CN Nhiệt- Điện lạnh;

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT.

Văn phòng Khoa Nhiệt

Trưởng Khoa CN Nhiệt – Điện lạnh

 

08h00

Hội thảo/trao đổi hợp tác quốc tế: Cải thiện Chất lượng và An toàn Thực phẩm (Improving Food Safety and Quality):;

- Báo cáo 1: “Biocontrol approaches for improved food safety and quality”- PGS.TS. Mark Turner;

- Báo cáo 2: “Applications of near infrared spectroscopic analysis in quality control and food safety”- PGS.TS. Đặng Minh Nhật (DUT);

- Báo cáo 3: “3D food printing”-TS. Sangeeta Prakash (UQ);

- Báo cáo 4: “Comparison of nutritional quality of edible mushrooms by metabolomic profiling analysis using capillary electrophoresis-time of flight mass spectrometry” - TS. Huỳnh Văn Kiệt (HUFI)

- Đại diện phòng KHCN&HTQT;

- BCN Khoa Hóa;

- Các báo cáo viên trường ĐH Queensland (Úc), Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng;

- Các giảng viên và sinh viên ngành CNTP và các ngành khác(có quan tâm).

Tầng 3 Trung tâm Học liệu & Truyền thông

Phó Trưởng khoa Đặng Minh Nhật

 

09h00

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Ứng dụng chu trình Maisotsenko (M-CYCLE) cho thiết bị làm lạnh không khí bằng phương pháp bay hơi nước gián tiếp”; người báo cáo: ThS Ngô Phi Mạnh

- Lãnh đạo Khoa CN Nhiệt-Điện lạnh;

- Cán bộ và Sinh viên khoa CN Nhiệt- Điện lạnh;

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT

Văn phòng Khoa Nhiệt

Trưởng Khoa CN Nhiệt – Điện lạnh

 

10h00

Báo cáo tiến độ và chuyên đề 1: “Xây dựng mô hình toán và xác định thời gian cấp đông”; người báo cáo: NCS Hoàng Minh Tuấn

- Theo quyết định thành lập tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ số 2659/QĐ- ĐHBK ngày 10 tháng 12 năm 2018;

- Cán bộ và Sinh viên khoa CN Nhiệt- Điện lạnh;

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT.

Văn phòng Khoa Nhiệt

Trưởng tiểu ban

 

14h30

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Ứng dụng mạng không dây LoRa vào công nghệ IoT để quản lý, điều khiển và tự động hóa các thiết bị điện tại Trường ĐHBK-ĐHĐN”. Mã số : T2018-02-11

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Thành viên hội đồng theo quyết định;

- Cán bộ và giảng viên Khoa ĐTVT có quan tâm.

VP Khoa Điện tử - Viễn Thông

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 3

18/12/2018

09h00

- Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu sử dụng hạt cao su nghiền từ lốp xe phế thải cải thiện khả năng chống biến dạng của bê tông nhựa sử dụng vật liệu địa phương”. Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Đức Châu;

- Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Xác định các đặc trưng dao động của kết cấu cầu bằng phương pháp dao động ngẫu nhiên”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Trọng Lâm.

- Đại diện phòng KHCN & HTQT;

- Thành viên Hội đồng theo quyết định;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa XDCĐ;

- Giảng viên, học viên, sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Xây dựng Cầu đường (A317)

Chủ tịch Hội đồng

 

09h00

Báo cáo Seminar cấp Khoa: “Nghiên cứu ứng dụng MPC điều khiển quá trình phản ứng hóa học trong công nghiệp”. Trình bày: TS. Nguyễn Quốc Định

- Cán bộ và giảng viên Khoa Điện;

- Đại diện lãnh đạo phòng KH & HTQT;

- Các giảng viên và sinh viên có quan tâm

Văn phòng Khoa Điện

Lãnh đạo Khoa Điện

 

Thứ 4

19/12/2018

10h00-11h00

Seminar khoa học cấp Khoa: "Geometrical Design of Delta Robot". Trình bày: TS.Lê Hoài Nam

- CB, GV Khoa Cơ khí;

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Các Thầy cô quan tâm.

Văn phòng Khoa Cơ khí

Ban Chủ nhiệm Khoa Cơ khí

 

14h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở; Tên đề tài: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển và an toàn cho xe điện cá nhân", Mã số: T2018-02-04. Chủ nhiệm: TS.Phạm Quốc Thái

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Thành viên hội đồng theo quyết định;

- Lãnh đạo khoa Cơ khí Giao thông;

- Cán bộ và Sinh viên khoa Cơ khí Giao thông có quan tâm.

Văn phòng Khoa Cơ khí Giao thông

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 5

20/12/2018

10h00

Phân hủy nhiệt của PDMS và block copolymer trên cơ sở PDMS. Người báo cáo: TS Dương Thế Hy

Các GV và SV khoa Hóa quan tâm.

VP khoa Hóa

Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa

 

11h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở; Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn biểu diễn ở dạng biểu tượng (ký hiệu chữ symbolic) trong ngôn ngữ lập trình matlap-symbolic math toolbox TM". Mã Số: T2018-02-24. Chủ nhiệm: ThS.Trịnh Quang Thịnh.

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Thành viên hội đồng theo quyết định;

- Cán bộ và Sinh viên khoa Xây dựng DD&CN có quan tâm.

Văn phòng khoa Xây dựng DD&CN

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 6

21/12/2018

15h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm trục chính truyền động bằng thủy lực cho máy tiện”. Mã số: B2016-DNA-28-TT

- Theo QĐ số 4261/QĐ-ĐHĐN ngày 06/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Cung

 

Thứ 7

22/12/2018

08h00

Nghiên cứu sinh ngành công nghệ thực phẩm báo cáo tiến độ học tập

- Cán bộ hướng dẫn;

- Giảng viên BM CNTP;

- Nghiên cứu sinh;

- CB, học viên, sinh viên khoa Hóa có quan tâm.

VP Bộ môn công nghệ thực phẩm (A113)

Đại diện Lãnh đạo khoa Hóa, Trưởng BM CNTP

 

Chủ nhật

23/12/2018