DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

18/06/2018

07h30

Họp đánh giá các thành viên Ban Giám hiệu theo hướng dẫn số 777/DH-ĐHBK ngày 11/6/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK

- Đại diện BTV Đàng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng, Khoa;

- Giám đốc các trung tâm trực thuộc.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

09h00

Họp với lãnh đạo Viện Năng suất Việt Nam về ứng dụng KPI

- Viện Năng suất Việt nam;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng: TCHC, KT&ĐBCL, TTPC, KHTC;

- Tổ trưởng Tổ CNTT;

- Trưởng khoa FAST

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

10h00

Họp rà soát công tác phân công cán bộ coi thi và công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2018

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng các Ban: ĐT, TCCB; Chánh VP;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Trưởng các Phòng TCHC, ĐT.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó GĐ phụ trách ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

16h30

Họp Hội đồng đề cử xét trao tặng Giải thưởng PNVN năm 2018

Theo QĐ số 1891/QĐ-ĐHĐN ngày 08/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS. TS Ngô Văn Dưỡng

 

Thứ 3

19/06/2018

08h30

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

10h00

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

14h00

Kiểm tra, Giám sát Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, theo thông báo số 66-TB/UBKT ngày 06 tháng 6 năm 2018.

- Các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường ĐHBK;

- Các đồng chí Bí thư Chi bộ;

- Cán bộ VPĐU.

Phòng họp khu A

Phó Chủ nhiệm UBKT

 

14h00

Đơn vị tư vấn báo cáo đề án phát triển tổng thể ĐHĐN đến 2025, tầm nhìn 2035

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Tổ Biên soạn đề án Phát triển tổng thể ĐHĐN đến 2025, tầm nhìn 2035, theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHĐN ngày 02/02/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởng khoa;

- Viện NC&ĐT Việt – Anh: Phó Viện trưởng phụ trách;

- Đơn vị tư vấn.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó GĐ phụ trách ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

Thứ 4

20/06/2018

08h00

- Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, theo thông báo số 68-TB/BTV ngày 14 tháng 6 năm 2018;

- Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

- Đại diện Ban Thường vụ ĐU ĐHĐN;

- Đại diện Lãnh đạo VPĐU ĐHĐN;

- Ủy viên BCH Đảng bộ và BGH trường ĐHBK;

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch HCCB;

- Bí thư cấp Chi bộ và đồng chí cấp trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện, Tổ thuộc Trường;

- Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường;

Hội trường khu F

Bí thư Đảng ủy

 

09h30 - 10h30

Tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty BETSUKAWA SEISAKUSHO Nhật Bản

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Ông BETSU KAWA, Tổng Giám đốc Công ty BETSUKAWA SEISAKUSHO Nhật Bản;

- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV, Phòng KHCN&HTQT;

- Giám đốc Viện DPIST;

Phòng khách khu A

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

 

10h30

Tiếp và làm việc với Giám đốc Công ty Project Jumpstart về các khả năng hợp tác đào tạo và NCKH trong lĩnh vực IT và các lĩnh vực liên quan

- Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT;

- Lãnh đạo các Khoa: CNTT, FAST;

- Đại diện lãnh đạo Công ty Project Jumpstart

Phòng khách khu A

Trưởng phòng KHCN&HTQT

x

10h30

Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đào tạo về xây dựng chương trình đào tạo CLC

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo phòng Đào tạo;

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

13h30

Họp xét tốt nghiệp sinh viên đại học

- Các thành viên HĐ xét tốt nghiệp (Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo; Trưởng phòng: Đào tạo, CTSV, KH-TC; Trưởng khoa;

- Tổ Thư ký: chuyên viên PĐT, các giáo vụ khoa

Phòng họp khu A

Chủ tịch HĐ

 

14h00

Seminar giới thiệu các hướng nghiên cứu chính về cơ khí và tự động hóa sản xuất của Labo G-SCOP, Grenoble INP Người trình bày: Giáo sư Michel Tollenaire, Labo G-SCOP

- Giáo sư Giáo sư Michel Tollenaire;

- Giảng viên khoa Cơ khí giao thông, khoa FAST giảng viên tham gia giảng dạy cho PFIEV có quan tâm;

- Sinh viên PFIEV có quan tâm.

Phòng thí nghiệm Sản xuất tự động, Chương trình PFIEV, Khoa FAST

- Khoa Cơ khí giao thông;

- Chương trình PFIEV;

- Khoa FAST

 

15h00

Tập huấn công tác coi thi THPT năm 2018

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Tất cả các CBVC được điều động coi thi THPT 2018 tại Quảng Ngãi

Hội trường F

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

 

Thứ 5

21/06/2018

07h00 - 17h00

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công trình thuỷ (K33.CTT.QNg)

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 1011-1036/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 24/5/2018

Phòng Chuyên đề A144

Chủ tịch Hội đồng (theo Quyết định)

 

08h00

Giao ban Quý 2 công tác Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN

- ĐHĐN: Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN; Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng ban Ban CT HSSV; Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN; Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;

- Đảng ủy cơ sở: Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các đảng uỷ cơ sở;

- Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN Đ/c Đoàn Quang Vinh

 

09h00

Giao ban Quý 2 công tác UBKT Đảng ủy ĐHĐN

- Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;

- Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở;

- Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN Đ/c Ngô Văn Dưỡng

 

10h00

Giao ban Quý 2 công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

- Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các đảng ủy cơ sở;

- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

 

13h30 - 17h00

Hội thảo tập huấn 2.1: "Đối sánh CTĐT và Thiết kế khung CTĐT mới lần 1"

- Phó Hiệu trưởng phụ trách ĐT, ĐBCL;

- Tổ Tập huấn (Nhóm 2) XD CTĐT CLC;

- Các CTĐT CLC: Thành viên Tổ Xây dựng CTĐT CLC

Phòng CDIO C303

Tổ Tập Huấn

 

14h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

VP Công đoàn;P. 302 - Khu A; 41 Lê Duẩn

Chủ tịch ;Công đoàn ĐHĐN

 

15h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN;

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

 

Thứ 6

22/06/2018

15h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2018 cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 1874/QĐ-ĐHĐN ngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó GĐ phụ trách ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

 

Thứ 7

23/06/2018

      

Chủ nhật

24/06/2018